Logo

Nasadi dreves okrog zgradb zmanjšujejo adsorpcijo sončnega sevanja na mestno infrastrukturo. To še posebej blagodejno vpliva na zmanjšanje toplotnega sevanja, ki je prisotno v mestih. Površine parkov v mestu imajo lahko tudi do 2 stopinji Celzija nižjo temperaturo v primerjavi z okolico. Dokazano je, da skrbno načrtovana zelena infrastruktura v mestu zniža temperaturo do 9 stopinj Celzija v zelo toplih podnebjih. Pozimi, ko si želimo toplote, iz listnatih dreves listje odpade in sončni žarki lahko prodrejo do mestnih površin.
Znano je, da rastline povečujejo količino kisika v zraku, istočasno tudi zmanjšujejo vsebnost ogljikovega dioksida. En hektar gozda porabi 8 kg CO2 na uro, enako količino ogljikovega dioksida izdihne približno 200 ljudi v 1 uri.
Izpušni plini in delci, ki so posledica prometa, onesnažujejo zrak v mestih. Odvisno od količine prometa, lahko onesnaženje tudi kritično vpliva na zdravje ljudi. Mestne zelenice zmanjšujejo negativen učinek onesnaženih delcev, saj jih zadržijo na listih in vejah.

RAZIŠČI NASLEDNJE POGLAVJE:

<-

PROMET

->

ZAKAJ JE POMEMBNO

Zelenice v mestu in v njegovi okolici imajo vsestranski pomen. Rastline na zelenih površinah s svojo obliko, strukturo in živimi bitji, predstavljajo nenadomestljive elemente narave, ki doprinesejo k izboljšanju življenjskega okolja v najširšem pomenu. Zelene površine mesta pozitivno doprinesejo k delovanju okoljske mikroklime, saj zmanjšujejo visoke temperature zraka, povečujejo stopnjo vlažnosti, uravnavajo hitrost vetra, prečiščujejo zrak, zmanjšujejo in ublažujejo mestni hrup.

ZAKAJ JE POMEMBNO

Potke mestnih zelenic, ki se vijejo skozi mesto, predstavljajo področja, namenjena gibanju ljudi in so izjemnega pomena za razvoj mesta. Mesta razvijajo koncepte zelenih površin, ki delujejo kot mreže eko sistemov z najrazličnejšimi vrstami zelenih površin: mestni parki, sprehajalni parki, zeleni trgi, zeleni pasovi ob prometnicah, nizi povezanih parkov, parki na vodi, športno-rekreacijski parki, zeleni krogi.