Logo

Trajnostna gradnja temelji na principu trajnostnega razvoja, kjer je zadoščeno vsem potrebam današnjega sveta, izključno na način da se ne ogrožajo potrebe bodočih generacij.
Zakaj trajnostna gradnja?
Iz dneva v dan se potrošnja energije povečuje. Nepazljiva in neučinkovita potrošnja povzroča nepotrebno veliko proizvodnjo in posledično velik negativen vpliv na okolje.
Energetska številka zgradbe se definira kot letna potrošnja energije na enoto ogrevane površine in se izraža v kW/m2. Čim nižja je energetska številka, večja je toplotna zaščita zgradbe. Tipične vednosti energetske številke za ogrevanje se gibljejo od 0 do 30 kWh/m2 za energetsko učinkovito zgradbo in vse do 200 kWh/m2 za popolnoma energetsko neučinkovito zgradbo.

ENERGETSKO UČINKOVITA HIŠA

Razlikujemo več kategorij energetsko učinkovitih hiš: nizkoenergetske in pasivne hiše ter hiše z ničelno energijo.
Letna poraba energije za ogrevanje nizkoenergetske hiše znaša približno 20-40 kWh / m2. Da bi to dosegli, je potrebno uporabljati dobro toplotno izolacijo, energetsko učinkovita okna in preprečiti puščanja zraka. Hiša z nizko energijo se pogosto imenuje "trilitrska hiša", saj za ogrevanje porabi približno 3 litre kurilnega olja na m2 na leto.
Letna poraba energije za ogrevanje moderne pasivne hiše je približno 15 kWh / m2 in manj, skupna poraba energije za ogrevanje, porabo tople vode in elektrike pa je manjša od 40 kWh / m2. Pasivna hiša ima nadzorovano prezračevanje s povratnim zrakom (rekuperacijo) in pretvorniki sončne energije.
Hiša z ničelno neto porabo energije in ničelno emisijo ogljikovega dioksida se imenuje hiša ničelne energije. Ničelna neto energetska poraba pomeni, da bi bila lahko hiša ničelne energije neodvisna od javnega energetskega omrežja, a v praksi to pomeni, da se v zimskem času energija pridobiva iz energetskega omrežja, v letnem času pa se višek energije vrača v energetsko omrežje (ker so obnovljivi viri energije v glavnem sezonski). S tem se poravna letna energetska bilanca hiše. Ničelna energetska hiša nima tradicionalnega sistema ogrevanja, temveč aktivno izrablja sončno energijo.

VARČEVANJE Z ENERGIJO
V OBJEKTU
UPORABA
SONČNE ENERGIJE
VARČEVANJE Z VODO
V OBJEKTU
ELEKTRIČNA
ENERGIJA

RAZIŠČITE NASLEDNJE POGLAVJE:

<-

ODPADKI

->
×

VARČEVANJE Z ENERGIJO DOMA IN V ŠOLI

UPORABA SONČNE ENERGIJE

Sončna energija je obnovljiv vir energije. Sodobna družba je prepoznala številne njene prednosti kot so: zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, medtem ko proizvodnja in gradnja solarnih sistemov odpira nova delovna mesta in izboljšuje razvoj gospodarstva.

FOTONAPETOSTNI MODULI

Solarni fotonapetostni sistemi služijo za pretvorbo sončne svetlobe v električno energijo, ki zagotavlja delovanje določenega števila enosmernih in/ali izmeničnih porabnikov. Fotonapetostni sistem omogoča energetsko neodvisnost, izjemno življenjsko dobo delovanja 30 let in več, ter dodano vrednost nepremičnini. Fotonapetostni sistemi, ki niso v omrežju, lahko proizvedeno energijo koristijo na način, da se del energije shranjuje v aku baterijah, del se je pa porabi za delovanje sistema. Aku baterijski sistemi omogočajo porabnikom oskrbo z energijo, ko se ta ne proizvaja iz sistema (ponoči ali ob zmanjšanem sevanju). Fotonapetostni sistemi, ki so v omrežju, koristijo nizkonapetostno mrežo kot sprejemnik v interaktivnem režimu delovanja. Vsa energija proizvedena s sistemom se preda v električno omrežje, medtem ko se ponoči in v pogojih ko je manj sevanja, koristi kot izvor energije. Strehe hiš imajo idealno površino za namestitev fotonapetostnih sistemov. V tem primeru imajo na razpolago veliko neizkoriščeno površino, ki je neposredno izpostavljena svetlobi.

Solarne fotonapetostne celice proizvajajo energijo neposredno iz sončne svetlobe in so ekološko sprejemljiv in gospodarsko vse bolj zanimiv izvor energije. Imajo dolgo življenjsko dobo, odlikuje jih enostavna namestitev in nizka cena, zato so fotonapetostni sistemi primerni za namestitev povsod, kjer je izgradnja konvencionalnega energetskega razvoda kompleksna in draga. Poleg tega je dobro imeti v mislih da je sonce nepresahljiv vir energije in ne izstavlja računov.

SOLARNI KOLEKTORJI

S pomočjo solarnih kolektorjev se sončna energija neposredno pretvarja v toplotno energijo. Solarni kolektorji se namestijo na streho hiše, v njih se segreva voda pod vplivom sončne energije. Segreta voda nato kroži po ceveh in ogreva hišo. Solarni sistemi se uporabljajo za pripravo tople vode ali ogrevanje prostorov.
Solarni sistem je sestavljen iz sončnega kolektorja, sprejemnika vode in regulacije. Solarni sistem je zaprt sistem, ki pretvarja direktno difuzno sončno sevanje v toploto. V solarnih kolektorjih se, s pomočjo črpalke za cirkulacijo solarne tekočine, topota zbira in se preko izmenjevalca toplote odvaja v rezervoar, iz rezervoarja se topla voda dalje razvodi po hiši ali pa se akumulira v rezervoarju za nadaljnje ogrevanje.
V obdobjih, ko ni na razpolago dovolj sončne energije, se primanjkljaj v toploti lahko nadomesti s pomočjo uporabe konvencionalnega goriva (npr. biomasa, plin).
Mnogo ljudi se sprašuje ali je dovolj sonca skozi vse leto, da bi se investicija v solarni sistem ekonomsko izplačala? V realnosti 2/3 celotnega sončnega sevanja poteka v mesecih med majem in avgustom, ko se zadovolji 100% celotnih potreb po pripravi tople vode. Tudi april in september nista zanemarljiva meseca, saj se takrat zadovolji 80% potreb po sanitarni vodi, v marcu in novembru pa se zadovolji 50% potreb po topli vodi.

×

VARČEVANJE Z ENERGIJO DOMA IN V ŠOLI

VARČEVANJE PRI OGREVANJU

ZIDOVI

Pravilno toplotno izolirana zgradba pozimi zmanjšuje toplotne izgube, pregrevanje prostorov poleti, ščiti konstrukcijo pred zunanjimi vremenskimi vplivi in temperaturnimi raztezanji ter omogoča optimalne zdrave pogoje bivanja v prostorih.

Nezadostno toplotno izolirana zgradba povzroča pozimi nepotrebne toplotne izgube zaradi visokih temperaturnih razlik med ogrevanimi prostori in okolico, saj se toplotna prevaja skozi gradbene elemente (zid, strop, tla, vrata) in se na ta način zgradba hladi in povzroča potrebo po dodatnem ogrevanju prostora na podlagi hlajenja gradbenih elementov in kondenzacije vlage. Vsi gradbeni elementi morajo biti toplotno izolirani. Dotrajani gradbeni elementi se morajo zamenjati z novimi učinkovitimi elementi (okna in vrata) ali se pa mora na njih namestiti dodatna toplotna izolacija (zid, tla, strop).

ZUNAJI ZIDOVI – toplotne izgube skozi zunanje zidove znašajo celo do 21% skupnih transmisijskih toplotnih izgub. Neizolirani zunanji zidovi se toplotno izolirajo z namestitvijo sloja toplotne izolacije ali s povečanjem debeline obstoječe izolacije z namestitvijo dodatnega izolacijskega sloja. Za namestitev toplotne izolacije se najpogosteje uporablja izolacijski material v obliki plošč iz kamene volne ali polimernih izolacijskih materialov kot so stiropor, ekstrudiran polistiren, v debelini od 10 do 20 cm. Toplotno izolacijo je najbolje namestiti na zunanje dele zidov in le izjemoma na notranjo stran zidov, če drugače ni možno.

PROZORI, ROLETE, ŽALUZIJE

OKNA – čeprav zavzamejo manjši del skupne površine celotnih sten zgradbe, nudijo okna celo do 10 krat manjši odpor prehajanju toplote v primerjavi z zidovi. Toplotne izgube skozi okna znašajo celo do 50% skupnih toplotnih izgub stavbe.
Dotrajana okna (enojna lesena okna z običajnim steklom) se zamenjujejo z modernimi okni z večslojno zasteklitvijo (dvo ali tri-slojno). Med stekli je prostor napolnjen z zrakom ali inertnim plinom.

Poleti je potrebno uporabiti rolete ali zavese kot zaščito pred soncem. S tem se doseže bistven prihranek energije za hlajenje, kot tudi ugodnejša klima za bivanje v prostoru. Pozimi je potrebno rolete in zavese spustiti, da se s tem obdrži toplota v prostoru.

STREHA

STREHA IN TLA – toplotne izgube skozi streho znašajo do 20% , medtem ko izgube skozi pod v zemljo znašajo do 10% skupnih toplotnih izgub zgradbe. V večini primerov se za izolacijo strehe uporablja izolacijski material kot je kamena volna ali ekspandiran polistiren, v debelini 20 cm. Tla se izolirajo z izolacijskim materialom kot je polistiren ali kamena volna, v debelini minimalno 10 cm.

×

VARČEVANJE Z ENERGIJO DOMA IN V ŠOLI

VARČEVANJE Z VODO

Voda je edinstven in nezamenljiv naravni vir, v neomejenih količinah, ki je prostorsko in lokacijsko neenakomerno razporejen. Globalne klimatske spremembe lahko vplivajo na spremembo naravnega ravnotežja vode ter zmanjšujejo možnosti oskrbe z vodo v mnogih področjih, kar posledično v prihodnje postavlja vodo kot še bolj dragocen naravni vir, ki bo zahteval vse več energije za njeno oskrbo. Zemljo pogosto imenujemo tudi Modri planet, saj je 70% njene površine prekrite z vodo in samo 1% predstavlja količino, ki je dostopna celotnemu prebivalstvu za zadovoljevanje potreb. Ta dragoceni vir je ogrožen zaradi vse hitrejše industrializacije, neracionalne porabe in uporabe in vse večjega onesnaževanja.

Če bi zmanjšali porabo vode v gospodinjstvih, so dovolj majhni koraki, s katerimi se lahko prispeva k finančnim prihrankom in varovanju okolja. Večja kontrola, večja pazljivost in racionalna poraba, lahko prispeva k vsakodnevnim prihrankom znatnih količin vode. Kopanje v kadi in nenadzorovano kapljanje (2 kaplji/sekundo) povzroči neželeno porabo 6000 litrov vode na leto.

Z ODGOVORNIM RAVNANJE Z VODO SE DOSEŽE VELIKO

Zaradi takšnih in podobnih izgub vode je pomembno redno vzdrževanje in pregledovanje vodovodnih napeljav, kot tudi odstranjevanje vodnega kamna iz pralnega in pomivalnega stroja. Kotlički vode pripadajo kategoriji največjih porabnikov vode v gospodinjstvih, zato se največji prihranki lahko ustvarijo z vgradnjo varčnih kotličkov z vgrajeno tipko za doziranje manjše količine vode. Na pipah in tuš glavah se prihranek vode lahko doseže z vgradnjo difuzorja (tj, regulatorja curka), ki omejujejo pretok vode na način, da vodi dodaja zrak (možen prihranek vode in energije za ogrevanje vode do 70%). Prihranki se lahko dosežejo tudi z vgradnjo posebnega termostata, ki vzdržuje konstantno temperaturo vode med tuširanjem, kot tudi z vgradnjo aeratorja, ki omejuje pretok vode.

Porabo vode zmanjšamo tudi z vgradnjo stop-tuša (majhne pipe, ki se namesti na cev tuša), ki z odpiranjem in zapiranjem prepušča že v naprej ogreto vodo želene temperature Z večjimi investicijami se lahko vgradijo elektronske sanitarije (še posebno v javnih zgradbah), v katerih je vgrajen senzor, ki prepušča vodo samo ob uporabi pipe. Na tržišču obstajajo različni proizvajalci, ki v svoji ponudbi nudijo različne modele opreme, ki pomagajo k zmanjšanju porabe vode. Pred nabavo opreme se je potrebno dobro informirati o tehničnih značilnostih vsakega proizvoda, da bi našli karseda najugodnejšo rešitev za svoj dom in tudi za gospodinjski proračun.

Učinkovite naprave so v večini primerov na začetku dražje, čeprav porabijo znatno manj vode kot standardne naprave. Ko se seštejejo stroški nabave in mesečne porabe, je njihova uporaba cenejša in ekološko opravičljiva. Vsak kupec se lahko v trenutku nakupovanja s pogledom na oznako energetske učinkovitosti, seznani s porabo vode in energije po ciklih (npr. pranja perila ali posode), kar mu pomaga, da izbere najučinkovitejšo in finančno najugodnejšo napravo.

Posredno se z zmanjšanjem porabe vode občutno zmanjša poraba tudi ostalih energentov, še posebno električne energije, ki se uporablja za delovanja črpalk na vodovodnih črpališčih, poleg tega se zmanjšuje tudi onesnaženje okolice in količina emisij toplogrednih plinov, kar posledično doprinese k zmanjšanju negativnih učinkov klimatskih sprememb.

×

VARČEVANJE Z ENERGIJO DOMA IN V ŠOLI

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Vse večje potrebe po potrošnji, vse večje število gospodinjskih naprav in vse dražja energija, doprinese k večjim stroškom gospodinjstva. Čeprav je težko spremeniti navade, predstavljajo najpogosteje le-te prvi korak k racionalnejši porabi in so prvi vidni rezultat varčevanja v gospodinjstvu brez dodatnih vlaganj. Višina skupnih energetskih stroškov gospodinjstva je v veliki meri odvisna od porabe električne energije posameznih elektronskih naprav.
Koncept trajnostnega razvoja, konkurenca industrijskih proizvajalcev gospodinjskih naprav in organiziran sistem Evropske unije glede označevanja in normiranja energetske porabe gospodinjskih naprav, privede do ponudbe naprav, ki so energetsko vse bolj učinkovite.

ENERGETSKO UČINKOVITE NAPRAVE

Energetsko učinkovite naprave porabljajo znatno manj energije v primerjavi s standardnimi in priporočljivo je, da se po nabavi gospodinjskih naprav vodi evidenca o porabi energije, pri čemer je potrebno upoštevati, da je ekonomsko opravičljivo nabaviti naprave energetskega razreda A. Razlika v porabi energije med napravami v energetskem razredu A in D se giblje med 30 in 45%. Razred energetske učinkovitosti je potrditev kvalitete naprave, glede na njeno energetsko učinkovitost, pri čemer se naprave glede na porabo energije v skladu s Pravilnikom o označevanju energetske učinkovitosti gospodinjskih naprav, razvrščajo v sedem razredov, označenih s črkami od A do G (skupina A je energetsko najučinkovitejša naprava).

ELEKTRONSKE NAPRAVE

Gospodinjske naprave zavzemajo najvažnejšo mesto, ko govorimo o porabi električne energije.
Naprave so razvrščene glede na porabo električne energije v sedem razredov (kategorij) energetske učinkovitosti, od razreda A (najmanjša poraba električne energije – najučinkovitejše naprave) preko razreda B, C, D, E, F do G (največja poraba električne energije – najmanj učinkovita naprava).

KLIMATSKE NAPRAVE

Klimatizacija predstavlja možnost upravljanja s temperaturo, količino relativne vlage, čistočo in razporeditvijo zraka. Zmeraj se lahko nastavi okolje, v katerem se počutite najugodneje, z nastavitvijo prave temperature. Ne samo da se ustvari udobje, ustvari se občutek svežine, počutite se bolj aktivni, tudi pri najbolj ekstremnih zunanjih pogojih.
Klimatske naprave so v sodobnem času vse bolj prisotne v gospodinjstvih in občutno prispevajo na potrošnjo električne energije. Klimatske naprave pripadajo skupini večjih potrošnikov energije v povprečnem gospodinjstvu. Manjši sistemi za klimatizacijo (klimatske naprave), kateri se dandanes zelo pogosto uporabljajo za lokalno klimatizacijo prostora, se najpogosteje delijo na kompaktne sisteme in tako imenovane split-sisteme. Kadar se vsi deli sistema nahajajo na enem mestu, se govori o kompaktnih napravah (okenske naprave in krovne naprave). Kadar pa je naprava sestavljena iz dveh ločenih delov (zunanja in notranja enota) govorimo o split-sistemih (monosplit ali samo split sistemi in multisplit sistemi). Glede na nabor naprav ali sistemov, čigar ponudba na tržišču je izjemno velika, se priporoča izbor naprav najvišjega energetskega razreda (A, A+).

Čeprav ohlajen zrak ustvarja subjektiven občutek ugodja, se mnogi opravičeno sprašujejo kakšen je vpliv delovanja klimatske naprave na zdravje. Odgovor je zelo enostaven ob upoštevanju določenih pogojev: klimatske naprave so lahko zdrave in tudi ključne za reševanje življenj, vendar samo takrat, ko se pravilno uporabljajo. Slaba uporaba klimatskih naprav pa lahko povzroči več škode kot koristi, v najslabšem primeru lahko celo ogrozi življenje. Ključni faktorji, ki vplivajo na pravilno koriščenje klimatske naprave so: mesto, kjer je naprava postavljena, temperatura hlajenja prostora, način in pogostost vzdrževanja naprave in včasih tudi tehnične značilnosti naprave. Priporočilo je, da temperaturna razlika med klimatiziranim prostorom in zunanjim okoljem ne presega šest stopinj Celzija, v nasprotnem primeru škodljivo vpliva na zdravje, poveča pa se tudi potrošnja energije.

RAZSVETLJAVA

Energetsko učinkovito koriščenje razsvetljave na prvem mestu vključuje maksimalno koriščenje dnevne svetlobe, ki je najkvalitetnejša oblika razsvetljave. Dnevna svetloba omogoča razsvetljavo prostora, delovnega mesta in stik človeka z okolico. Umetna razsvetljava omogoča nadaljevanje celodnevnih aktivnosti na nezadostno osvetljenih mestih in tekom noči.

Uporabi umetne razsvetljave se v vsakdanjem življenju ne moremo izogniti, vendar je zelo pomembno, da poskušamo njeno uporabo zmanjšati na najmanjšo možno uporabo. Energetsko najučinkovitejše in predvsem najpomembnejše za zdravje je, zmeraj ko je mogoče, uporaba naravne (dnevne) razsvetljave.
Z uporabo modernih rešitev razsvetljave se lahko ustvari primerna osvetlitev vsakega posameznega prostora, glede na njegovo uporabo, s čimer se s pomočjo energetskih prihrankov doprinese tudi k varovanju zdravja.
Energetske prihranke dobimo tudi z namestitvijo varčnih žarnic. Varčne žarnice porabljajo do pet krat manj energije in žarijo do osem krat dalj časa od običajnih žarnic (žarnice z žarilno nitko). Klasična žarnica z žarilno nitko oddaja 95% termičnega sevanja in le 3-5% svetlobnega sevanja (luminiscenca), v primerjavi z modernimi svetilnimi viri, ki imajo 10 in celo več - krat večjo učinkovitost, saj so zasnovani na drugačni tehnologiji.

OSTALE ELEKTRIČNE NAPRAVE V GOSPODINJSTVIH

Z razvojem novih tehnologij po eni strani in porastom števila prebivalstva po drugi strani, izjemno narašča število električnih naprav v naših domovih (računalniki, DVD naprave, fotokopirni stroji, male gospodinjske naprave, itd.). Glede na procente, njihov del v skupni porabi električne energije v povprečnem gospodinjstvu znaša celo do 10%. Priporočilo je, da se po nabavi naprave vodi evidenca energetske porabe, ter da se naprave iztaknejo iz električne vtičnice, ko se ne uporabljajo (celo v sistemu »pripravljenosti« ali »stand-mode« porabljajo energijo).

KAJ JE TO

Velik del, več kot 50%, v okviru skupnih energetskih potreb zgradb, znaša sistem ogrevanja prostora.
Trajnostna zgradnja lahko prispeva k varčevanju vseh virov energij, prvenstveno toplotne in električne energije, ob nespremenjenem udobju uporabnika zgradbe. Zaradi velike porabe energije v zgradbah, sta energetska učinkovitost in ekološki prihranki, temelj današnjih novogradenj.

DODATNE INFORMACIJE

Več kot 1/5 električne energije se porablja za ohranjanje živil v hladilnikih in zamrzovalnikih. Izbor teh naprav je pomemben, saj hladilniki in zamrzovalniki delujejo 24 ur na dan skozi celo leto, zato vsaka razlika v porabi električne energije vpliva na račun porabljene električne energije.

Glede potrošnje energije same naprave je pomembno, da pri nakupu naprave upoštevamo naše potrebe glede hladilnika in zamrzovalnika (odgovarjajoč volumen, saj hladilnik in zamrzovalnik ne smeta biti ne preveč prazna niti preveč natrpana). Hladilnik in zamrzovalnik je potrebno nastaviti na optimalno temperaturo delovanja (hladilnik 7 stopinj Celzija in zamrzovalnik – 18 stopinj Celzija), pri kateri shranjevana živila obdržijo svežino in ni potrebe po dodatnem zniževanju temperature.

DODATNE INFORMACIJE

Za energetsko racionalno koriščenje pralnega in pomivalnega stroja je pomembna optimalna napolnjenost stroja, kot tudi izbira optimalnega programa. Namesto sušenja perila v sušilnem stroju razmislite o sušenju perila na zraku. Največji del električne energije v teh napravah se porablja za segrevanje vode in za sušenje perila, tako da se z izogibanjem nepotrebnega dodatnega segrevanja, lahko ustvarjajo veliki prihranki električne energije.

DODATNE INFORMACIJE

Za zmanjšanje porabe električne energije za klimatizacijo prostora, je zaželeno ohranjanje optimalne sobne temperature. Ta temperatura je odvisna od vrste prostora, npr. za dnevni prostor in učilnico je primerno 20 stopinj Celzija, medtem ko za kopalnice 24 stopinj Celzija.

DODATNE INFORMACIJE

Fluorescentne žarnice (tako imenovane neonske cevi) so sestavljene iz steklene cevi, obložene s fosforjem, v kateri se nahaja inertni plin z majhno količino živega srebra (svetloba nastaja z obarvanjem v inertnem plinu). Kompaktne fluorescentne sijalke - ukrivljene fluorescentne cevi z vgrajeno dušilko.

LED svetilna telesa se danes vse pogosteje uporabljajo v domovih kot zamenjava za klasična svetila, potrošijo manj energije in trajajo dlje časa, v primerjavi s svetili na žarilno nitko in kompaktnimi fluorescentnimi svetili.

DODATNE INFORMACIJE

Dnevna svetloba zmanjšuje potrebo po koriščenju umetne svetlobe. S tem omogoča varčevanje električne energije, zato je pomembno koristiti čim več možne dnevne svetlobe, ko je mogoče. Sončna svetloba omogoča varčevanje z električno energijo pri razsvetljavi, prav tako pa je pomembna za ohranjanje našega zdravja.

Mnogo je razlogov, zakaj je potrebno veliko pozornosti nameniti izkoriščanju sončne energije čim več krat kot je možno.

DODATNE INFORMACIJE

Kuhinja ima veliko potrošnikov energije, ki jih vsakodnevno koristimo. Poleg pomivalnega stroja in hladilnika, je velik potrošnih še štedilnik s pečico in kuhinjska napa. S pazljivo izbiro naprav kot tudi z ozaveščenim koriščenjem le teh naprav, se lahko prihrani veliko energije.

Eden od načinov racionalnega koriščenja štedilnika je izbira površine plošče za kuhanje, ki ustreza velikosti posode, ki jo uporabljamo – tako da kuhalna plošča ni ne večja in ne manjša od dna posode, s katero kuhamo. Na ta način energija ne seva naokoli, niti ni potreben daljši čas kuhanja za dosego enakega učinka kuhanja..