Logo

GLOBALNO SEGREVANJE

Energija in njena poraba bistveno vplivajo na okolje, povzročajo onesnaženje na lokalni in regionalni ravni pa tudi velike svetovne klimatske spremembe. Problem klimatskih sprememb je v dejstvu, da večino globalno uporabljene energije pridobivamo iz fosilnih goriv - premog, nafta in naftni derivati ter zemeljski plin, z njihovim zgorevanjem nastajajo plini, ki povzročajo klimatske spremembe - kisla deževnica in globalno segrevanje. Najbolj očitne spremembe, ki se že pojavljajo zaradi globalnega segrevanja, so taljenje in izginjanje ledenikov, zmanjšanje površine ledu na Arktiki in ledeni pokrov Grenlandije, stalno naraščanje morske gladine zaradi segrevanja oceana ter izginotje določenih rastlinskih in živalskih vrst. Naravne nesreče, kot so potresi, poplave, nevihte in suše, so vse bolj intenzivne in pogosti dogodki z neprecenljivo škodo. Nove ugotovitve kažejo, da se veliko število podeželskih prebivalcev v državah v razvoju že sooča z lakoto, pomanjkanjem hrane in pitne vode.

UČINEK TOPLE GREDE

Globalno segrevanje je izraz za povečanje povprečne temperature zemeljske atmosfere in oceana. Je posledica emisije ogljikovega dioksida in metana, t.i. toplogrednih plinov v atmosfero iz industrijskih obratov.
Od celotne količine sončne svetlobe, ki doseže Zemljo, se 30% vrne v vesolje, ostalih 70% pa absorbirajo tla, zrak in oceani in tako prihaja do segrevanja zemeljske površine in atmosfere. Zemeljska površina in zrak se segrevata, oddajata toplotno sevanje, ki v največji meri konča v vesolju, kar omogoča hlajenje Zemlje.
Tudi če se količina toplogrednih plinov bistveno poveča, se večina zemeljskega toplotnega sevanja ne bo oddajala v vesolje. Toplogredni plini imajo sposobnost zajemanja toplote v Zemeljski atmosferi in prihaja do t.i. učinka tople grede.

Globalno segrevanje je ekološki problem, ki vpliva na življenje na Zemlji. Toplogredni plini dolgo ostajajo v atmosferi - verjetno desetletja. Posledice globalnega segrevanja občutimo vsak dan. Zaradi prilagajanja novim podnebnim spremembam, razen porasta temperature, prihaja tudi do sprememb v bioloških procesih, taljenja ledenikov, naraščanja morske gladine, sprememb rastlinskih in živalskih habitatov, idr.

RAZIŠČI NALSEDNJE POGLAVJE:

<-

KAJ JE ENERGIJA?

->